Vikingek


Skandináv


Valaha úgy gondolták a történészek, hogy a vikingek Svédország gyermekei.

Sweden , officially the Kingdom of Sweden ( Swedish : Konungariket Sverige ), is a Nordic country on the Scandinavian Peninsula in Northern Europe . Traditional Swedish rural house , painted in the traditional Swedish Falu red .

Mi több, a Skandináv félsziget lett volna a germán nép bölcsője, ahonnét a gótok, herulok stb kiáramlottak. A régészet, nyelvészet stb ezt a nézetet nem tudta alátámasztani.
A viking angol elnevezés. A németeknél "ashman", a szlávoknál "rus", a frankoknál "norman", keleten "varangians/vareg" volt a nevük. A svéd Kon-ungariket elnevezésből a KON feltehetően a KUN (nap) módosulata. Az UNG-ra mondták már, hogy ÖRÖKÖS jelentésű, de én a SÓLYOM nevet biztosabbnak látom. A szóvég pedig KIRÁLYSÁG lehet.

Azer-baijan kapcsolat: Thor Heyerdahl, famous Norwegian archeologist, who believes Scandinavian ancestors came from the region of Azerbaijan
A híres nád-hajós szerint őseik a Kaukázus térségéből származnak..
Zene
"Sokáig arra gondoltunk, hogy Thor Heyerdahl elmélete csak egyszerű fantáziálás. De most a zenészeink meglepődve látták-hallották a norvég filmből, hogy Norvégia őslakóinak, a lappoknak a zenéje és kultúrája mintha csak közös gyökerekből eredne az azeri népével."

Viking név

Viking - mások szemével:
Laxdæla Saga uses the term “Viking” to describe groups of non named marauders described as “Vikings”, who are being pursued and eliminated by what modern historians call Vikings.
For the Franks it was Normanni. The Anglo-Saxons had two terms, Dani and Wiccan or ‘the camp folk’. The Germans used the term Ascomanni or ‘ashmen’ after the type of wood that was used to build a ship. The Irish used the term Gall ‘stranger’ or Lochlannach, or ‘men of the lochs’, referring to the Norwegian fjords. Sometimes added to the word Lochlannach was the term Dubh ‘black’ for Danes or Finn ‘white’ for Norwegians.
There exists a parent language word whose prefix, Vi, which includes Vic, means ‘to move’, ‘to go’, ‘to exchange’ and thus, ‘to travel’. It can certainly be seen in Latin Via
Etymologists and historians have considered the term Viking to be related to the Anglo-Saxon term wic or vicus meaning ‘to camp’.
The Indo-Arian root *þer ‘to go’, is also the root for the Old English Faran (Baran-gol?), Old Frisian and Old Norse Fara, Old High German Faran, Dutch Varen, German Fahren (old German "wyk = road"), Turkish varmak or barmak (the participial form of varan) ‘to walk or travel’
It is more likely that the Russian term for Varangian (B`p_c) is more closely related to the Greek Baraggoi (plural) (Baraggoi) or Baraggos (Baraggos) (singular) and that the Greek term itself comes from the Ancient Greek Barbaroi (Barbaroi[Barbarossa?">) meaning literally, ‘some one who does not speak Greek’, which, in turn, came to mean Barbarikos (Barbarikoj) ‘one who is foreign’ or ‘a foreigner’, hence ‘a traveler’ or ‘some one who travels’.
...és hogyan nevezték a sólymot a Vendidadban? (vievdad)
Varangian Member of the Byzantine imperial guard founded in 988 by Vladimir of Kiev (955-1015), which lasted until the fall of Constantinople in 1453. The name (meaning ‘the sworn’=felesküdött)

waréghna
The family name is from the place in Kent, O.E.Sandwicæ, lit. "sandy harbor (or trading center)."
E logika alapján a VIK az KIKÖTŐ/port. ...és ugye a legtöbb öböl/vik az kikötő is volt egyben.
Sandwich: a town in Kent, south-east England, one of the historic Cinque Ports
Kent-ről sokan asszociálnak Egyiptomra illetve a mongol Kentii hegységre.. Nekem meg a Canterbury mesék jutnak az eszembe!
Viking nevek

Estur, Harang, Rabec, Varang..
Nevek
holm islet; dry place in a marshy area Innrihólmur (Iceland) Axeholme (Lincs) Robehomme (Calvados)
A HOLM azért is fontos, mert általában szigetnek jelölik. Itt végre bevallják, hogy csak egy domb, halom a mocsárban.
VIK: Old English wic (= port, trading place, special place, as in Sandwich).
Varangian Member of the Byzantine imperial guard founded in 988 by Vladimir of Kiev (955-1015), which lasted until the fall of Constantinople in 1453. The name (meaning ‘the sworn’=felesküdött)
waréghna

Vikingek "külföldön"


Olmékok

Malinke-Bambara Loan Words in the Mayan Languages
In this paper we review the Malinke-Bambara loan words in the Mayan languages . This evidence of Malinke-Bambara loan words in the Mayan languages is probably the result of Mayan people living among the Mande speaking Olmecs 3000 years ago in a bilingual environment.
It is also interesting to note that many Quiche words beginning with /x/ which is pronounced 'sh', correspond to words borrowed from Malinke-Bambara with an initial /s/ e.g., /Kína esetében is ilyesmi van/

Quiche angol/magyar Malinke Bambara
palo (lake/tó) sea ba, b'la
ka (land,earth/föld) ka
ma (no/nem) ma
ch'ich' (bird/madar) kono
chhix (rock/kő) kaba
In Quiche we have ka:x 'sky' which corresponds to Mande sa/ka 'sky'.

Maya angol/magyar Bambara
Caan (heaven,sky/ég) sa
Can (serpent/kígyó) sa

Sajnos, a quiche nyelvben sem vagyok otthonos. Pedig érdekes lenne tudni, hogy a ch'ich'(a) (bird/madár) szónak van-e köze a csicsa néphez és a sörhöz?

STEGENA Lajos

Amerika felfedezése
Maradt-e térkép a vikingek útjairól?
A vikingek amerikai útjairól az 1200 körül keletkezett óskandináv sagak, családi krónikák írnak: a Grönlandi saga és a Vörös Erik- vagy Karlsefni-saga. Ezek a sagak öt Vinland-expedícióról tudósítanak, az 1000. év körül, rendre Björn Herjulfsson, Leif Eiriksson (Vörös Erik fia), Thorvald Eiriksson (Leif testvére), Thorfin Karlsefni, valamint Freydis (Erik lánya) útjairól.

Mindenesetre a varégok ismerhették a rovásírást, s ma már egyértelmű nyomai vannak amerikai látogatásuknak. Csak ez a grönlandi-magyar nyelvi párhuzam, csak ezt tudnám feledni...

A vikingek elődei a Níluson?

"Számos részlet azt bizonyítja, hogy a bronzkor észak-európai hajós népei már két és félezer éve kapcsolatba kerültek az Egyiptomi Birodalommal, s a tengeri utazókra jelentős hatást gyakorolt az egyiptomi technika és vallás."
"Flemming Kaul, a Dán Nemzeti Múzeum munkatársa és német kollegája, Mechtild Freudenberg már hosszú ideje tanulmányozzák a bronzkori népek hajózási technikáit és vallási szokásait. Ennek megfelelően többek között az Egyiptomban és a Baltikumban elterjedt bronzkori hajótípusokat is összehasonlították, és nem várt felfedezésre jutottak: a Kr.e II. évezred közepe táján használt különböző típusú vízi járművek felépítése, kialakítása feltűnő hasonlóságot mutat a két nép között." (hyksos kor!)

Runák és nyelvi nyomok


Runa

It was discovered in 1898 clutched in the roots of the aspen tree on the Olaf Ohman farm near Kensington (15 miles west of Alexandria). The Kensington Runestone has led researchers from around the world and across the centuries on an exhaustive quest to explain how a runic artifact, dated 1362, could show up in North America.

A zöld sziget

The Greenlanders prospered. From the number of farms in both colonies, whose 400 or so stone ruins still dot the landscape, archaeologists guess that the population may have risen to a peak of about 5,000. Trading with Norway, under whose rule they eventually came, the Greenlanders exchanged live falcons, polar bear skins, narwahl tusks, and walrus ivory and hides for timber, iron, tools, and other essentials, as well luxuries such as raisins, nuts, and wine.

Runa

A rúnákat az észak-európai népek használták a II. századtól kb. a középkorig. A futhark (rúna ábécé), vagy ahogy a későbbiekben nevezték futhork jeleivel bárhol találkozhatunk a Balti- és a Földközi-tenger közötti területen, mert ezeket nem papírra írták, hanem fába és kőbe vagy fémbe karcolták. Emiatt a századok vasfoga számtalan leletet megkímélt az utókor számára. A legfontosabb, ami megkülönbözteti más ábécéktől a rúnákat, hogy minden jelének külön jelentése van. Például az első három betűjének: "fehu", "uruz", "purisaz" - nyáj, mammut és óriás. A rúnák vetése mágikus cselekedet volt, vallásos tartalommal is bírt egy-egy rúna jelentése, jóslásra, gyógyításra is használták.
Az oldalon mintát látunk az itáliai gót aranyművességből egy madár rajzában.

Naddeo
(matematikus-nyelvész?)
A magyar rovásírás 40 betűből álló ábécét alkot, melyeken felül tartalmaz még számos ligatúrát vagy mássalhangzó-torlódást vagy szótagokat jelentő betűt. Mintegy 24 betű hasonlít a Vinča-jelekhez, a Germanico rúnákhoz, az ázsiai rúnaírások betűihez, a legkorábbi itáliai és görög ábécék betűihez. Úgy tűnik, hogy mintegy 16 betű a későbbiek során adódott a meglévőkhöz: ezek lekerekített betűk és/vagy nem felelnek meg a rúnaírás 5 szabályának (ld. 45. oldal a könyvben), és/vagy nem hasonlítanak a Vinča- vagy a későbbi európai jelekhez... Elképzelhető, hogy mind a Germanico rúnák és a magyar rovásírás egy korábbi 16 betűs ábécéből eredeztethetők.
Csak nem etruszk származékok a magyarok? Ugyan már... Említés történik itt Alma-Ata városról. Nos, itt az "alma" véleményem szerint az nem gyümölcs, hanem "szellem". Tán úgy is fordíthatnánk, hogy az "ősök szelleme".

Runa2

"The earliest case of such an bindrune of reasonable certain reading is the inscription (perhaps referring to the "Mærings" or Ostrogoths) on the silver buckle of Szabadbattyán, dated to the 5th century."

Ezt a "Jákob-lajtorjája" formájú german rovásjelet megtalálták egy magyarországi leleten, nevezetesen egy 5. századi szabadbattyáni gót csaton.

A vendel éra elején:
OTTAR "VENDILKRAKA" EGILSSON, KING IN SWEDEN, born abt. 551 in Sweden

Keresztények

Északon nem csak Skandináviában találhatunk rúnaköveket, azokban az országokban is emeltek a vikingek rúnakövet, ahol gyarmatosítottak, és külföldi portyáikon elesett halottaikról is megemlékeztek ekképpen. Elsőként azok a gazdagon díszített angolszász kőkeresztek hozhatók fel példának, melyeket észak-Angliában találtak. Sok ilyen kereszten rúnafelirat és skandináv típusú állatminta is látható. Ezek a keresztek a kelta kultúra által ihletett keresztény emlékművek, de a nyelvük norvég, a rúnák is norvégok, és leolvasható róluk a pogány hagyományok fennmaradása. A Man szigeten álló rúnaköveket gyakran nagy kelta domborműves kereszt vagy szövevényes kelta ornamentika, de gyakran az északi pogány mitológia alakjai is szerepelnek rajtuk, például Odin, a Fenrir farkas, Sárkányölő Sigurd. A díszítés mintája is gyakran norvég típusú”¹

Vikingek

"Szolgai vallja, hogy a magyar rovásírás kapcsán is összeérhet a régi magyar, illetve a vikingek és a kelták kultúrája. Igaz az is, hogy nekik ugyanaz a rovásírásrendszerük megvan, mint a székely-magyaroknak, csak a jelek mást jelentenek itt is meg ott is. Egy biztos, hogy nem voltak soha ellenségek az ősmagyarok és a vikingek, hiszen egy viking sírban találtak például egy atilla-szerű paszományos inget, illetve eredeti magyar kegyjeleket. A feljegyzésekből is kiderül, hogy háború sohasem volt a vikingek és a hunok, a vikingek és a magyarok között. .... Svéd példát említve Szolgai leszögezi, hogy a vikingeknek sohasem volt szarv a fejfedőjükön, és a budapesti Hősök terén látható szoborkompozícióban is szembeötlik egy hiba, miszerint Árpád vezér lován szarvasagancsok vannak." (Azt a hűtlen kancát!..)

Érdekes ez az ősi viking nyelv! Bár nem magyar, de számos magyaros szavuk van, amely együttélésre ad magyarázatot. A HON nyelvünkben a ház, haza szóval fejezhető ki. Mintha az Edda is ebben az értelemben használná.. Színonímájaként a FolkWangr van az Eddában. Ez pedig nem "farkasfalka", hanem "szárnyas nép".
Nyelvészeink egy évszázadon át kutatták a finn-permi nyelveket. Pár órát az Eddára és más skandináv emlékre is szánhatnának!

A BYGUL szót az északiak BEE-GOLD-nak fordítják. Arany-méh. Jól hangzana a "gall méh" is. A "méznép" kis állata. Egy "hun-ey". Egy "hegyi bogár"...
Az északi tájakon ismeretlen az oroszlán. Szegény Cybele csak HIUZok által húzott szekeret (madar fejű!) hajthat.
Noha Budapesten Pallas Athene kezéből időnként ellopják a lándzsát, de Cybele keményen tartja az övét. /Lásd a link képeit!/
A "Dogs Depicted on Runestones" alácímzésű képen fent középen a sárkánykígyó keresztülmegy egy "kövön". Ez a "kő" emlékeztet a "liliom" mintára a heraldikából. De van a képen farkas, ló, meg a világfa madarakkal..

Kapcsolat


Normann
ASHMAN - HUN ("forráskritikával")
"Svédország őslakossága a "normann", akiket később mint vikingeket a" vizek királyaként" emlegettek. Harci technikájuk a szittya-hunokéval megegyezik. Antropológiai hovatartozásuk is a szittya-hunokéval megegyező. Kr. e. 3000-ben tűnt el Európából a koponyatorzítás ami a szittyákra és a hunokra volt jellemző majd a hunokkal tér ismét vissza. Gottlandon is találtak ilyen torzított koponyát a viking időkből.
Az Uppsalában Károly svéd király által felbontott 18 hármas kunhalom egyikében egy hun vezér nyugodott az akkori hun szokásoknak megfelelően hamvasztásos temetésben. (Angliában 80 kunhalmot találtak ) Ábrázolták lovával, magyar sujtásos öltözetben"
"magyariakkal rokon Varingar harcosok, akik a ruszénok nyelvén Vengernek neveztetnek vala, hajóikon eljutának Indiának új részihez, mit is utóbb Amerika országnak neveznek. "
"Azután a régi településnevekre figyeltünk fel: Áros, több is ma Dániában Aahus-re legfeljebb Arhus (orhüz) -re torzítva. Ez volt Uppsala régi neve is. Dombos, Birka, Falun, Kalmár, akik ma is így szerepelnek, és a sok -vaara - vár, -kati, katti - gát végű helynevek. Padányi a Dnyeper mellett mutatott ki hét -káta végződésű helynevet, hazánkban is van belőle több is."
"Uppsaláéban a magyarkeresztes (gömbkeresztes) országalmát látjuk. A középkori eredetű södertaeljei templom sarkain pedig ugyanaz van még ma is és a világ négy tája felé mutat."
"Magukat egyébként vizigótoknak tartják, idegent ma sem engednek maguk közé telepedni s mintha fajilag különböznének az európai átlagtípustól; fővárosuk, Visby ősi katedrálisát régóta folyamatosan restaurálják.
Ez az 1100-as években egy régi pogány kultuszhely fölé épült. A feltárás során női csontvázra bukkantak: 40 gerinc csigolyája van, negyvencsigolyás Helgának (Helga fyrtioka) nevezték le. Egy stockholmi orvos a 70-es években anatómiai vizsgálatot végzett köztük, s nem egy különösséget jegyzett fel, mint medence szűkület, kettős húgy- és petevezeték stb. Mikor a sajtóban nyilvánosságra hozták a gotlandiak kidobták.
Van azonban lelet amely gondolkodóba ejti az embert: argentin régészünk Toronyi Etelka szerint a koponya elkötözés, koponya torzítás hun szokás. Kr. e. 3000 körül tűnik el Magyarországról és Attila hunjaival tér vissza. Egy ilyen torzított gyerekkoponya Gotlandon került elő."
"A hajóépítésben hirtelen, előzmény nélküli változás mutatkozik a 830-as évektől kezdve, s vele majdnem egy időben megjelennek az első viking lovas alakulatok. A deszka ékák helyett megjelennek a sárkányorrú rettegett vikinghajók."
"Minket ebből különösen érdekelhet az ingleby- környéki ( Észak-Anglia) 60 kunhalom. Eddig tizenötöt vizsgáltak át az angolok. zömükben koporsós, néhányban hamvasztásos sírt találtak."
"Megjelennek az avar gyűrűk hasonmásai. kiképzésre és Anglia elleni hadműveletekre készülnek de stratégiai elhelyezésükből következőleg ellenőrzik az Anglia-Európa közti kereskedelmi forgalmat is. Négy ilyen gyűrűt ismerünk: Aggersborg, Fyrkat, Trelleborg és Nonnebakken Dániában. Svédországba pedig a Maearenben Birka tölti be ezt a szerepet"
"Végül az íj, kezdetben közönséges, ún. nyugati íj, csak a harc bevezetésére használják. Ez is lehet különböző erejű, különböző hordtávolságú, kezelője erejétől függően, de a magyar visszacsapó íj csak meglehetősen később kezd terjedni, de inkább a főbbek között, mint egyik másik későbbi Saga is rögzíti."

Kapcsolat

A IX.-XI.-századi magyar sírok bővelkednek viking tárgyakban (zömében fegyverek), míg a világszerte feltárt viking leletek között gyakran ott találjuk a magyar kézműves mesterek alkotásait (rendszerint ékszerek, veretek). A két nép díszítőművészete szemmel láthatóan hatással volt egymásra.

A Magyar lovas hadak és a viking harcosok hol szövetségesként, hol egymás ellen hadakozva, jelentősen befolyásolták a korszak hadtörténetét. Szent István királyunk testőrségében több száz északi harcos szolgált, javarészt a Kievi Rusz-ból származó vikingek. Ennek a bizánci mintára szerveződő Varég Gárdának (nevezték őket Varang-nak és Varjág-nak is) a trónörökös, Szent Imre herceg volt a vezetője.

Letelepítésük emlékét máig őrzi néhány Magyarországi helység neve. (pl. Varáng, Oroszi, Oroszvár)

Makk
Géza megkezdett művét fia, István folytatta, mégpedig jelentős külföldi segítséggel. A korban megszokott esetnek számított, hogy egy uralkodó belső ellenségeivel külső erők segítségével számolt le. István seregében a németeken kívül normann és orosz-varég fegyveresek is szolgáltak. István szuverenitását erősítette, hogy a királyi címet és a koronát a pápa adományozta neki, de ezt a német császár beleegyezésével tette. (Mondják mások, de én nem hiszek nekik..)

Valuta
Sajátos értelmezést nyertek az észak felé mutató régészeti kapcsolatok. Az a körülmény, hogy István király dénárai az Északi- és Keleti tenger környékén a Faeroer-szigetektöl a Ladoga-tóig elterjedtek, valamint az, hogy a Dunából díszes viking fegyverek kerültek elő, nem csupán kereskedelmi kapcsolat eredményei. István király testőrsége ugyanúgy normann-varég-rusz zsoldosokból állott, mint a kijevi és bizánci testőrség.

Érdekességnek: Rusz
A ruszinok egy saját nyelvvel és kultúrával rendelkező európai kisebbség, akiket az ukránok nem ismernek el, nyelvüket egy ukrán dialektussá fokozták le. Pedig a ruszinoknak van saját nyelvük, saját hagyományaik, irodalmuk, zászlójuk és himnuszuk is. Hívják őket ruszinnak, ruténnak, huculnak, de vannak köztük lemákok és bojkók is, és még sok egyéb elnevezésük ismert. A dolgot bonyolultabbá teszi, hogy az ukránok is egy időben ruszinnak hívták magukat a Monarchia idején

Skl siculusok Hun eredettudatuk van... vajon csak a pap magyar Csíksomlyón?

És az olyan analógiákat, mint például azt, hogy a germán varégok szláv, azaz orosz államot alapítanak, a bolgártörök honfoglalás következménye egy ugyancsak szláv állam, a kipcsaki kúnok Havaselvén román államot keltenek életre, a germán frankok honalapításának következménye az újlatin nyelvű Franciaország és így tovább.

Nem kukacoskodásként, de nem zárnám ki, hogy a VIK a MAG egy változata.

The vicar. - A "per-ish" pap.

S emlékezzünk! A week {vik} az 7. Érdekes, de a tswana nyelvben "beke", az armen nyelvben "sabat" a HÉT.

wic = head/fej (Afrikában). Lun-Don-wic ? A Lun(a) folyó torkolata ? Az égi (lan) folyó szája?

wicket (n.) early 13c., "small door or gate," from Anglo-French wiket, from Old North French wiket (French guichet) "wicket, wicket gate," probably from Proto-Germanic *wik- (cf. Old Norse vik "nook") related to Old English wican "to give way, yield" (see weak). The notion is of "something that turns." Cricket sense of "set of three sticks defended by the batsman" is recorded from 1733.
Pahlavi "wén-" az "lát". emberek: mardum-ziidi. www.scribd.com/doc/47890887/Pahlawi-Dictionary

weni, vidi, vici -> wendor

Tengvik
There are also places called Hatfield in the counties of Essex, Hertfordshire, Nottinghamshire and Yorkshire. atfield in Worcestershire is recorded in the Saxon Cartulary of 892 as "Hethfeld", and in the Subsidy Rolls of the county of 1275 as "Hathfeld", while the place in Herefordshire appears as "Hetfelde" in the Domesday Book of 1086.

Vicar, victor, pastor
Wicker ? wicca ?
wig, wih "idol."
Phasto/oset: "wazr=szárny" Kurd "bask=wing", Balti "Tiib=szárny".
Old Persian Vazraka "great". Magyarország kasubian neve: Wędżierskô.

Varga Cs.:

Vásár vesz, visz
A ~ rövidebb vi- töve (pl. vi-het, vi-vő) ősi örökség a finnugor korból: vogul vij, osztják vejem (‘vesz’), votják vaj-, mordvin vije- (‘hoz’), észt viima (‘hoz’), a feltehető finnugor *víke alapforma.

Vándorlók
Vik=víz
wateryomiwa:tar, wadar; Gen. uåtena:s (wedenas); me:
Lw. wa:rsa
<uisce> /ishk'ê/;
OIr. <uisce>
W. <dwr>
/duur/;
Br. <dour> < *ui-dwor
ujë; ujtakwa,
*unda "wave"; Umbr. uttor, utur
hüdo:r < *üdo:r, Gen. hüdatos
MG. neró
A. wär;
B
. wer
OE. wæter
ON.
watn
Got.
wato:
udrenas "aquatic"; utos<Wundan>
/vúndan/
<vanduõ>,
/vândúo/;
Sam. ondou
u:dens < *vandens; Ltg.iudinsvoda < *vandau:c'aap, avô (pl.), âfsh (N.sg.) < *ap-s (origin."river")<awe>Pr. âb,
Kd
. av, avdan
obê, obé; oba;
Wz.
ebo
op;
Sd "ph
yupkL. wok
K. wak
Yd. yaugh;,
Mj.yaogha, yowga
< *awoG
Ish. wek, vek;
Zb. wek, we;
Sg. vik;
Sh. shac
Rshb. xac, hacb
S
. x âc
Yz. xex
donJur < Jowr;
'uG
Kt. o
Km.
oa, op
uk, ukh pan'iya, paya;
udak'a; va:ri;
a:paH; ap;
VS. áp; uda-
po:n';
a:b
pa:ni,
ja:l
<vatura>fen*vandwor*mayn 

Stephen Yeates wrote a whole book about the Hwicce: "A dreaming for the witches". Here is summarised his key idea (see Catu- article)

Eszkimo "férj=wik" uga, ugwik, wik, wii (http://claw.fw.hu/History/pomor.html)
szanszkrit "vich= to separate"

Angol-szászok
A wic Anglo-Saxon eredetűnek írt szó. Jelentése: dwelling, farm, ami a mai nyelvben végződésként funkcionál. -wick, -wich

bird=wic - chumash nyelv.
A hokan nyelvek nem tartoznak a finnugor nyelvi táborba. Azért akad hasonlóság, DE NEM ROKONOK !
Három (3)/three: hemuk (ipai), jmik (kiliwa), xmuk (cocopa), hamók (mohave), humúge (havasupai)
A "big" az kiliwa nyelven tay, mint Taiwan, Thailand.. Valamelyik távol-keleti (hakka?) nyelvben ugyanez a jelentése.
Figyelemre méltó a "man=apá" vagy a "worm=ill" szó is. Hasonlóképp az "egg='ur" illetve a "to drink = wesii". Az ipai nyelven a "nap=enyaa" és a "Hold=hellyaa". Megemlíthető még az "old = wenuuy" és a "ss'ar=dry" esetleg a "kaap/cumán = to open" vagy a "seven = vi:ka".

Boszorkányság
A term "vekka", "sorcerer", is attested in Old Danish (Saxo Grammaticus's Gesta Danorum) and reflects an older form "vitka", a contraction of "vitugr" meaning "wise one." According to Sophus Bugge, a well known Danish philologist, the medial "t" in a "tg" or "tk" combination would be lost, causing the "g" or "k" to geminate (double), which is how the term "vitka" is transformed to "vekka". So:vitki > vekke; or vitka > vekka. I posit that this is the same principle by which we derive the term "wicca" -- that at one time there was a medial "t" which was reflective of the "t" in "wit". So: witca > wicca; and witce > wicce.By the same token, the Old High German "wicken" "to work magic" is possibly reflective of a reconstructed form *witken, to exercise one's knowledge.

Pesti István 2010 február (mod. 2013.aug.)


Varégok
Nyitóoldal